Frequently Asked Questions - FAQ

Startovací cena je cena předmětu prodeje určená pro danou aukci provozovatelem, ke které může uživatel navýšit libovolný násobek minimálního příhozu, minimálně však ve výši minimálního příhozu, čímž uživatel provede v rámci aukce první návrh na uzavření kupní smlouvy. 

Je cena předmětu prodeje sjednána mezi provozovatelem a vlastníkem předmětu prodeje jak nejnižší možná kupní cena, za kterou může dojít k prodeji předmětu prodeje. 

Je minimálně přihození (peněžní částka určená pro danou aukci provozovatelem), minimálně o kterou může uživatel navýšit kupní cenu.

Službu automatické přihození může uživatel využít když uvede nejvyšší kupní cenu, kterou je uživatel ochoten zaplatit za předmět prodeje v dané aukce, přičemž v případě aktivování funkce automatického příhozu bude aukční portál v rámci dané aukce přihazovat jménem uživatele na nabídky jiných uživatelů v dané aukci částku rovnající se minimálnímu příhozu, nejvýše však do výše kupní ceny, kterou zadal uživatel na začátku jako nejvyšší kupní cenu, kterou je ochoten zaplatit za předmět prodeje.

Manuálně příhoz je ovládané tlačítkem plus a mínus, tímto si nastavíte částku, kterou jste ochoten zaplatit v daném čase za konkrétní předmět aukce, avšak tato částka nesmí být nižší než aktuální nejvyšší nabídka.

Při rychlém příhozů si můžete vybrat ze tří cen za daný předmět v daném čase, které jsou aktualizovány a zvyšovány o minimální příhoz podle aktuální cenotvorby jednotlivých účastníků aukce.

Kupní cenou za předmět prodeje je kupní cena nabídnutá v předmětné aukci vítězným uživatelům. Kupní cenu je vítězný uživatel povinen uhradit ve lhůtě splatnosti určené provozovatelem v zálohové faktuře doručené uživateli spolu s oznámením o přijetí návrhu uživatele provozovatelem; splatnost kupní ceny z této faktury je sedm (7) dní.

Přihoďte nejvyšší nabídku a staňte se vítězem aukce, pokud v probíhající aukci, tj během jejího trvání jako její účastník jste provedl návrh na uzavření kupní smlouvy, ve kterém jste nabídl za předmět prodeje nejvyšší kupní cenu, a zároveň jím nabízená nejvyšší kupní cena dosahuje částku rezervační ceny. Mějte na paměti, že všechny nabídky pro petap.eu jsou závazné bez ohledu na to, zda byla dosažena rezervační cena nebo ne.

Pokud aukce během jejího trvání v níž žádný z uživatelů nenabídl za předmět prodeje kupní cenu ve výši rezervační ceny.

Další vysvětlení pojmů a terminologii najdete ve VOP.

Nastavení cookies na této webové stránce jsou nastaveny na "Povolit cookies", abychom vám zajistili nejpohodlnější prohlížení. Pokud budete pokračovat v používání této webové stránky bez změny nastavení cookies nebo klikněte na tlačítko níže "Přijmout", dáváte souhlas k těmto nastavením cookies.