Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST VE SMYSLU Článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů


Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá

K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zajistit vedle toho i Vaše právo na informace. 

Jako zákonný předpoklad slouží především zákon č.18 / 2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme také zásady zákonnosti, omezení účelu osobních údajů, minimalizace rozsahu a uchovávání, přesnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti.


1. Správce osobních údajů

petap s.r.o.

Registrovaná adresa: Lichardova 8508/34, 010 01 Žilina

IČO:                            53113144

IČ DPH:                      SK2121265047

Konateľ:                      Martin Altus


2. Kontaktní údaje odpovědné osoby

Vzhledem k rozsahu a předmětu své činnosti není naše společnost povinna určit odpovědnou osobu. Nicméně, pokud máte jakékoliv dotazy týkající se Vašich osobních údajů, napište nám [email protected], zavolejte nám telefonicky: +421 940 504 444 nebo nás navštivte osobně na adrese: P.O. Hviezdoslava 47, 010 10 Žilina.


3. Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje pro několik účelů:

 • Zpracování smluvních a předsmluvních závazků
 • Zpracování personální a mzdové agendy 
 • Zpracování účetní agendy
 • Zajištění BOZP
 • Opatření pro detekci korupční činnosti
 • Ochrana osob a majetku
 • Vedení databáze klientů
 • Vedení databáze uchazečů o zaměstnání
 • Marketingové aktivity
 • Avidence reklamácii
 • Pořadová agenda přijatých a odeslaných e-mailů

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektů údajů:

Při zpracování osobních údajů společnost postupuje v souladu s platným a platným zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (GDPR).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů v závislosti na účelu
 • plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů
 • zvláštní právní předpisy, zejména: zákon o ochraně osobních údajů, právo sociálního pojištění, zákoník práce, platné mzdové aúčetní předpisy, obchodnízákoník, občanské právo k, obchodní právo, zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • zpracování osobních údajů je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
 • oprávněný zájem společnosti

5. Souhlas subjektu údajů

Společnost získá souhlas subjektu údajů svobodně, bez nátlaku a vymáhání, jakož i bez hrozby odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro provozovatele z právně závazných aktů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo zákonem.

Souhlas se uděluje zvlášť pro každý účel zpracování osobních údajů.

Souhlas jako subjekt údajů můžete kdykoli odvolat, a to ve stejné formě, v jakou byl udělen souhlas.

Společnost respektuje soukromí a považuje poskytnuté osobní údaje za důvěrné.

6. Příjemci

Aby mohla společnost poskytovat své kvalitní služby, musí znát některé osobní údaje subjektů údajů a musí je poskytovat jiným příjemcům, aby mohla plnit své zákonné povinnosti a poskytovat služby nejvyšší kvality.

Ve své obchodní činnosti společnost spolupracuje s několika zprostředkovateli zaměřenými na poskytování kvalitních služeb a tyto subjekty zpracovávají osobní údaje subjektů údajů při plnění jejich smluvní činnosti pro společnost. Jedná se například o podpůrnou službu v oblasti webhostingových služeb a e-mailových hostingových služeb (R.  ( Merkelon, GmbH , PECREA, s.r.o. ), účetnictví (MARMOTAS s.r.o.) a IT služeb (PECREA, s.r.o. ).

Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů se postarala o jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost osobních údajů zpracovávaných bezpečnostními opatřeními přijatými podle zákona o ochraně osobních údajů.

Současně společnost postupovala při výběru vhodného zprostředkovatele tak, aby nebyla dotčena práva a oprávněné zájmy subjektů údajů.

Jako správce uzavřela společnost se zpracovateli písemné smlouvy ve smyslu čl.

Společnost také poskytuje informace třetím osobám - zdravotním pojišťovnám, sociální pojišťovně, finančnímu úřadu, Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny, penzijním připojištění, doplňkovým správcům a dalším osobám (banky, obchodní pojišťovny, soudní vykonavatel...).

7. Podmínky a způsob zpracování osobních údajů subjektů údajů

 Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje subjektů údajů zcela nebo zčásti automatizovanými a neautomatizovanými prostředky zpracování.

Zpracovávané osobní údaje společnost nezveřejňuje, pokud to nevyžaduje zvláštní zákon nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.

 Společnost nebude zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nebo jiného právního základu pro jakýkoli jiný účel nebo ve větší míře, než je uvedeno v těchto informacích a registračních listech jednotlivých informačních systémů provozovatele.

8. Doba uchovávání osobních údajů subjektů údajů

Doba uchovávání osobních údajů je stanovena podle účelu zpracování osobních údajů a podle požadavků konkrétních předpisů. 

Zvláštní retenční lhůty stanoví plán vnitřního regulačního registru společnosti vypracovaný v souladu se zákonem o archivech a rejstřících.

Společnost musí předepsaným způsobem nakládat s těmito osobními údaji, jejichž účelem vypršela a doba uchovávání vypršela. Na konci stanoveného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymizované podobě. 

Společnost zajistí, aby osobní údaje subjektů údajů byly zpracovávány ve formě, která umožňuje identifikaci jednotlivých subjektů údajů po dobu, která není delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Soubory cookie

Společnost používá analytický nástroj pro sledování svých webových stránek, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu.  Když někdo prochází stránky, systém vygeneruje soubor cookie pro záznam informací týkajících se návštěvy (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, údaje o prohlížení, opuštění webu atd.), ale tyto údaje nesmí být propojeny s osobou návštěvníka. Tento nástroj je nástroj pro zlepšení ergonomického designu webových stránek, vytvořit uživatelsky přívětivé webové stránky a zlepšit on-line zážitek návštěvníků. 

Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie, ale návštěvníci mají možnost je odstranit nebo automaticky odmítnout.  Vzhledem k tomu, že každý prohlížeč je jiný, mohou návštěvníci nastavit své předvolby souborů cookie jednotlivě pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, nebudete moci používat určité funkce na našich webových stránkách. Další informace o souborech cookie. Cookies na našich webových stránkách.

Další informace o správě souborů cookie naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče nebo prostřednictvím webových stránek, například www.allaboutcookies.org

Zadejte soubory cookie

Použít

Platnost cookies

Naprosto nezbytné/ základní

- nezbytné pro nejdůležitější funkce webových stránek, které umožňují správné fungování webových stránek

- pamatuje si uživatelské jméno poskytnuté rychlým přihlášením při příští návštěvě webu

- tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace o vás, které by mohly být použity pro marketingové účely

1 rok

Funkční 

- slouží ke zlepšení služby pro uživatele, přizpůsobení uživatelského rozhraní 

- podle výběru obsahu se zaznamenávají informace o preferencích

- cookies si mohou pamatovat položky, které jste umístili do nákupního košíku e-shopu, nebo chyby, se kterými jste se setkali

Po opuštění stránky

Výkonnostní soubory cookie a soubory cookie pro cílení – analytické soubory cookie

- Analytické nástroje třetích stran (google analytics) se používají ke zlepšení kvality obsahu pro návštěvníky webu

- statistiky jsou shromažďovány, jako je počet zobrazení stránek a odkazy na naše stránky a počet návštěv

- pomůže pochopit, jak se návštěvníci webu chovají

- cookies zlepšují výkon webových stránek

- tyto cookies neshromažďují žádné informace k prokázání vaší identity - jsou anonymní

Smazáno automaticky 2 roky po poslední návštěvě webových stránek 

Sdílení na sociálních sítích

- používání sociálních médií třetích stran ke sdílení obsahu na sociálních médiích z našich stránek pomocí tlačítek "to se mi líbí" a "sdílet" 

- cookies jsou nutné, aby bylo snazší používat své služby

- zaznamenávat údaje o vaší aktivitě na internetu a na webových stránkách, které používáte

Smazáno automaticky 2 roky po poslední návštěvě webových stránek

Zabezpečení

- Při registraci, kde potřebujete uživatelské jméno a heslo

- cookies zajišťují připojení zařízení po dobu návštěvy webu 

- odhalování podvodů

Odstraněno při zavření prohlížeče 

Zobrazení kvality 

- vestavěné soubory cookie, které zlepšují výkon pro rychlejší načítání obsahu a pomáhají vám kompas

Odstraněno při zavření prohlížeče 

Nastavení stránky

- soubory cookie si zapamatují nastavení vašeho webu, jako je nastavení jazyka, velikost písma, oblast, ze které je uživatel

- to platí pouze pro stránky, kde jste si vytvořili účet nebo kde jste se zaregistrovali 

Odstraněno při zavření prohlížeče 

Vlastníka stránky

- dle nastavení dané stránky

- může být pouze "číst" danou webovou stránkou (počet návštěvníků stránky, odkud pocházejí a které části webu navštívili)

1 rok


Společnost může být také kontaktovánaprostřednictvím Facebook a Instagram. Účelem správy dat je sdílet obsah webových  stránek Společnosti a prezentaci Společnosti. Hosté se mohou dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách ve společnosti prostřednictvím facebookové stránky a také si prohlédnout fotografie z vybraných objednávek společnosti. Kliknutím na "to se mi líbí" na facebookové stránce společnosti se subjekty dohodly, že společnost by měla zavěsit své novinky a nabídky na své facebookové nástěnce. Společnost také zveřejňuje fotografie / videa z různých akcí na své stránce Facebook. Tyto údaje fyzických osob společnost zveřejňuje pouze tehdy, pokud již dříve získal jejich písemný souhlas. Další informace o správě dat z Facebooku najdete v průvodci ochranou osobních údajů na Facebooku a www.facebook.com ochrany osobních údajů.

10. Předávání osobních údajů třetím zemím a mezinárodním institucím

Společnost nepředáváúdaje do třetích zemí a mezinárodních institucí.

11. Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů

Subjekt údajů má právo na písemnou žádost požadovat, aby společnost:

 • v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získala své osobní údaje ke zpracování,
 • přístup k jejím osobním údajům,
 • v obecně srozumitelné formě seznam svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo zničení nesprávných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • výmaz jeho osobních údajů, jejichž účel skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může požádat o jejich navrácení,
 • zničení jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 • omezení zpracování jeho osobních údajů,
 • subjekt údajů na písemnou žádost společnosti nebo osobně, nelze-li věc pozastavit, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů uvedením oprávněných důvodů nebo předložením důkazu o neodůvodněných zásahech do jeho práv a oprávněných zájmů, které jsou nebo mohou být takovým zpracováním osobních údajů v konkrétním případě poškozeny; není-li to odůvodněno právními důvody a je-li zjištěno, že námitka subjektu údajů je oprávněná, je společnost povinna zablokovat a zničit osobní údaje, proti jejichž zpracování subjekt údajů vznesl námitky, bez zbytečného odkladu, jakmile to okolnosti dovolí,
 • zabránit zpracování osobních údajů, které očekává, že budou zpracovány nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požadovat jejich zničení,
 • právo předat své osobní údaje jinému správci
 • zda je poskytnutí osobních údajů právním požadavkem nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy a zda je subjekt údajů povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné důsledky neposkytnutí osobních údajů,
 • právo podat stížnost dozorovému úřadu,
 • právo podat žalobu podle § 100. Má-li subjekt údajů podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat žalobu na ochranu osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, který se nachází na hranici 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, nebo se obrátit na úřad prostřednictvím svých internetových stránek http://www.dataprotection.gov.sk.

Pokud dotyčná osoba není plně schopna právní moci, může její práva vykonávat právní zástupce.

Pokud dotyčná osoba nežije, mohou její práva podle tohoto zákona vykonávat blízká osoba.

Žádost subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů vyřídí společnost bezplatně, s výjimkou vrácení částky, která nesmí překročit částku materiálních nákladů vzniklých při pořizujení kopií, dovozu technických médií a zaslání informací subjektu údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 Společnost je povinna zpracovat žádost subjektu údajů písemně nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

Společnost bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů a Úřad pro ochranu osobních údajů subjektu údajů a Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Společnost vás jako subjekt údajů tímto informovala o ochraně vašich osobních údajů a poučila vás o vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů v rámci této povinnosti písemné informace.


V Žilině ,dne 10.06.2020 

Nastavení cookies na této webové stránce jsou nastaveny na "Povolit cookies", abychom vám zajistili nejpohodlnější prohlížení. Pokud budete pokračovat v používání této webové stránky bez změny nastavení cookies nebo klikněte na tlačítko níže "Přijmout", dáváte souhlas k těmto nastavením cookies.