FAQ

Ak chcete nakupovať v aukciách na petap.eu je nutné sa registrovať. Po úspešnej registrácií sa môžete aktívne zapájať do jednotlivých aukcií.

Na hlavnej stránke si máte možnosť vybrať z dvoch kategórií živé alebo pripravované aukcie, kde nájdete zoznam aktuálnych predmetov. Kliknutím na jeden z predmetov sa Vám zobrazia ďalšie informácie o predmete aukcie.


Víťazom aukcie sa stanete ak v prebiehajúcej aukcii ako jej účastník ste podali najvyššiu ponuku za daný predmet. Prevádzkovateľ má právo neuzatvoriť s víťazným užívateľom kúpnu zmluvu na predmet predaja v prípade, ak v rámci aukcie nebola víťazným užívateľom ponúknutá cena dosahujúca sumu rezervačnej ceny. Majte na pamäti, že všetky ponuky pre petap.eu sú záväzné bez ohľadu na to, či bola dosiahnutá rezervačná cena alebo nie.

V prípade ak víťazna ponuka predmetnej aukcie nedosiahne sumu stanovenej rezervačnej ceny považuje sa predmetná aukcia za neúspešnú. O výške rezervačnej ceny v danej aukcii Vás budeme informovať emailom. V prípade, že budete ochotný akceptovať výšku rezervačnej ceny, prípadne dôjde k dohode medzi oboma stranami na inej cene bude Vám tovar odpredaný.

Ak bola dosiahnutá rezervačná cena náš systém Vám okamžite po ukončení predmetnej aukcie automaticky vygeneruje a zašle na Vašu emailovu adresu zálohovú faktúru so splatnosťou sedem (7) dní.

Prevádzkovateľom Vám bude zaslaný email o potvrdení úhrady, v ktorom budú uvedené presné informácie o vyzdvihnútí predmetu aukcie. Odobratie predmetu je víťaz aukcie povinný uskutočniť najneskôr do 7 dní odo dňa zaslania emailu o potvrdení úhrady. Po obdržaní týchto informácii je potrebné kontaktovať predmetnú osobu za účelom dohodnutia presného termínu vyzdvihnutia Vášho objektu aukcie.

K Vašej ponuke bude pridané percento výšky aukčného poplatku a dane z pridanej hodnoty. Aukčný poplatok za služby poskytnuté prevádzkovateľom petap, s. r. o., o výške aukčného poplatku je informovaný každý užívateľ pred uskutočnením každého jedného prihodenia v jednej a tej istej aukcii. Aukčný poplatok bude víťaznému užívateľovi vyúčtovaný spolu s kúpnou cenou za predmet predaja.

V prípade ak nie sú pre Vás postačujúce informácie, ktoré sú zadané pri konkrétnej aukcií/technické informácie, fotografie, video, dokumenty/ môžete kontaktovať naše obchodné oddelenie emailom na adrese: [email protected], prípadne telefonicky na čísle +421 940 504 444.

V prípade, že máte záujem Váš výherný predmet z aukcie dopraviť priamo ku Vám, vieme zabezpečiť prepravu partnerskou dopravnou spoločnosťou. Výška ceny za dopravu závisí od transportných rozmerov a hmotnosti predmetu. Radi Vám pripravíme kalkuláciu prepravy, kontaktujte nás emailom na adrese: [email protected].

Víťazný užívateľ je povinný prevziať predmet predaja z miesta určeného prevádzkovateľom v prijatí návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zabezpečiť jeho prepravu od prevádzkovateľa najneskôr do 7 dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí financovanie predmetov z aukcie v kooperácií so spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. Na základe Vašej požiadavky pripravíme ponuku financovania daného predmetu podľa Vašich predstáv. V prípade že máte záujem o ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie emailom na adrese: [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 940 504 444.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies", aby sme vám zabezpečili najpohodlnejšie prehliadanie. Ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo nižšie "Prijať", dávate súhlas k týmto nastaveniam cookies.