FAQ

Štartovacia cena je cena predmetu predaja určená pre danú aukciu prevádzkovateľom, ku ktorej môže užívateľ navýšiť ľubovoľný násobok minimálneho prihodenia, minimálne však vo výške minimálneho prihodenia, čím užívateľ vykoná v rámci aukcie prvý návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Je cena predmetu predaja dojednaná medzi prevádzkovateľom a vlastníkom predmetu predaja ako najnižšia možná kúpna cena, za ktorú môže dôjsť k predaju predmetu predaja.

Je minimálne prihodenie (peňažná suma určená pre danú aukciu prevádzkovateľom), minimálne o ktorú môže užívateľ navýšiť kúpnu cenu.

Službu automatické prihodenie môže užívateľ využiť keď uvedie najvyššiu kúpnu cenu,  ktorú je užívateľ ochotný zaplatiť za predmet predaja v danej aukcie, pričom v prípade aktivovania funkcie automatického prihodenia bude aukčný portál v rámci danej aukcie prihadzovať v mene užívateľa na ponuky iných užívateľov v danej aukcii sumu rovnajúcu sa minimálnemu prihodeniu, najviac však do výšky kúpnej ceny, ktorú zadal užívateľ na začiatku ako najvyššiu kúpnu cenu, ktorú je ochotný zaplatiť za predmet predaja.

Manuálne prihodenie je ovládané tlačidlom plus a mínus, týmto si nastavíte sumu, ktorú ste ochotný zaplatiť v danom čase za konkrétny predmet aukcie, avšak táto suma nesmie byť nižšia ako aktuálne najvyššia ponuka.

Pri rýchlom prihodení si môžete vybrať z troch cien za daný predmet v danom čase, ktoré sú aktualizované a zvyšované o minimálne prihodenie podľa aktuálnej cenotvorby jednotlivých účastníkov aukcie.

Kúpnou cenou za predmet predaja je kúpna cena ponúknutá v predmetnej aukcii víťazným užívateľom. Kúpnu cenu je víťazný užívateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti určenej prevádzkovateľom v zálohovej faktúre doručenej užívateľovi spolu s oznámením o prijatí návrhu užívateľa prevádzkovateľom; splatnosť kúpnej ceny z tejto faktúry je sedem (7) dní.

Prihoďte najvyššiu ponuku a staňte sa víťazom aukcie, ak v prebiehajúcej aukcii, t.j. počas jej trvania ako jej účastník ste vykonal návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, v ktorom ste ponúkol za predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu, a zároveň ním ponúkaná najvyššia kúpna cena dosahuje sumu rezervačnej ceny. Majte na pamäti, že všetky ponuky pre petap.eu sú záväzné bez ohľadu na to, či bola dosiahnutá rezervačná cena alebo nie.

Ak počas jej trvania žiadny z užívateľov neponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške rezervačnej ceny.

Ďalšie vysvetlenie pojmov a terminológie nájdete vo VOP.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies", aby sme vám zabezpečili najpohodlnejšie prehliadanie. Ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo nižšie "Prijať", dávate súhlas k týmto nastaveniam cookies.