FAQ

Zvoľte predmet v aukcii, pre ktorý chcete podať ponuku a na pravej strane obrazovky nájdete momentálne najvyššiu ponuku a možnosti prihodenia.

Užívateľ môže využiť službu automatické prihodenie, kedy uvedie najvyššiu kúpnu cenu, ktorú je užívateľ ochotný zaplatiť za predmet predaja v danej aukcii, pričom v prípade aktivovania funkcie automatického prihodenia bude aukčný portál v rámci danej aukcie prihadzovať v mene užívateľa na ponuky iných užívateľov v danej aukcii sumu rovnajúcu sa minimálnemu prihodeniu, najviac však do výšky kúpnej ceny, ktorú zadal užívateľ na začiatku ako najvyššiu kúpnu cenu, ktorú je ochotný zaplatiť za predmet predaja.


Manuálne prihodenie je ovládané tlačidlom plus a mínus, týmto si nastavíte sumu, ktorú ste ochotný zaplatiť v danom čase za konkrétny predmet aukcie.

Ak niekto zadá ponuku, keď do konca aukcie zostávajú menej ako tri minúty, aukcia sa automaticky predĺži o ďalšie tri minúty. Týmto dávame iným uchádzačom príležitosť umiestniť protinávrhy a nevylúčiť ďalšie možné ponuky. Takto je to stanovené v online aukcii a dá sa to porovnať s princípom aukcie po prvé – po druhé – po tretie.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies", aby sme vám zabezpečili najpohodlnejšie prehliadanie. Ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo nižšie "Prijať", dávate súhlas k týmto nastaveniam cookies.